Новости

Справжня помісність

– Куме, ви чули, представник Константинополя, що прибув до України, усім дарує твори Донцова.

– Донцова? Це хто?

– Та, кажуть, він переклав українською «Моя боротьба».

– А, згадав! Чудова новина!

– А ще кажуть, наш батюшка читатиме ту книжку під час недільної служби.

– Ну, наш батюшка і раніше її читав, тільки потихеньку. А тепер, значить, вголос, відкрито, по-європейськи. Чудово!

– Доречі, куме, підкажіть, а чия там у книжці ведеться боротьба?

– Та ви самі, куме, знаєте, чия!

– А, точно! Згадав! Скажіть, а те, що раніше на службі читали вже не читатимуть?

 – Про кого?

– Та ви самі, куме, знаєте, про Кого!

– Звісно, що не читатимуть. Церква тепер у нас буде суто національною. А Він там каже про якийсь Ізраїль. Ви, каже, Новий Ізраїль.

– Ну, і правильно! Обійдемося без Нього. Раніше обходилися, а тепер і сам Варфоломій велів. Слухайте, куме, я ось, що хотів запитати.

– Слухаю вас, дорогий.

– Ви ж знаєте, що моя дружина дуже гарно співає.

– Звісно, знаю. Бува, як затягне на хрестинах «Несе Галя воду!», так у мене мурашки по спині бігають.

– Так чи не можна, щоб вона заспівала про ту Галю на недільній службі? Наприклад, замість херувімської пісні. Ніколи не знав, про що там співається, але назва звучить не дуже пристойно.

– Нехай співає! А ви, куме, в цей час пройдіться навприсідки біля аналою. І взагалі, я вважаю, чим більше в церкві самодіяльності, місцевих звичаїв, тим більше вона помісна. 

– Дякую вам, куме! От, і батюшка наш вчора на проповіді казав: «Шукайте, перш за все, Європейського Союзу і НАТО, а все інше до вас саме припливе!»

Ян Таксюр

  

автоперевод:

– Куме, вы слышали, представитель Константинополя, что прибыл в Украину, всем дарит произведения Донцова.

– Донцова? Это кто?

– И, говорят, он перевел «Моя борьба».

– А, вспомнил! Отличная новость!

– А еще говорят, наш батюшка будет читать ту книжку во время воскресной службы.

– Ну, наш батюшка и раньше ее читал, только потихоньку. А теперь, значит, вслух, открыто, по-европейски. Прекрасно!

– Кстати, кум, подскажите, а чья там в книжке ведется борьба?

– И вы сами, куме, знаете, чья!

– А, точно! Вспомнил! Скажите, а то, что раньше на службе читали уже не будут читать?

– О ком?

– И вы сами, куме, знаете, о Ком!

– Конечно, не будут читать. Церковь теперь у нас будет сугубо национальной. А Он там говорит о какой-то Израиль. Вы, говорит, Новый Израиль.

– Ну, и правильно! Обойдемся без Него. Раньше обходились, а теперь и сам Варфоломей велел. Слушайте, кум, я вот, что хотел спросить.

– Слушаю вас, дорогой.

– Вы же знаете, что моя жена очень хорошо поет.

 


Загрузка...

– Конечно, знаю. Бывало, как затянет на крестинах «Несет Галя воду!» так у меня мурашки по спине бегают.

– Так нельзя, чтобы она спела ту Галю на воскресной службе? Например, вместо херувімської песни. Никогда не знал, о чем там поется, но название звучит не очень прилично.

– Пусть поет! А вы, куме, в это время пройдитесь корточках возле аналою. И вообще, я считаю, чем больше в церкви самодеятельности, местных обычаев, тем больше она поместная. 

– Спасибо вам, куме! Вот, и наш батюшка вчера на проповеди говорил: «Ищите, прежде всего, Европейского Союза и НАТО, а все остальное к вам само приплывет!»

 

 

От редакции:

Рекомендуем к просмотру:

Загрузка...
Загрузка...