Новости

Україні загрожує повзуча легалізація наркотиків

Останнім часом знову активізувалися прихильники легалізації наркотиків: розуміючи несприйняття у суспільстві цієї ініціативи, вони вирішили діяти обережно, маленькими кроками. Один з таких кроків — скасування кримінальної відповідальності щодо зберігання невеликої кількості наркотиків.

Головним ініціатором виступив МОЗ, який замість того, щоб дбати про збільшення тривалості гідного і здорового життя українців, переймається тим, щоб полегшити життя організаторам наркобізнесу та наркодилерам.Для цього вони хочуть внести відповідні зміни до власного наказу №188 та збільшити легальний обсяг зберігання кокаїну у 50 разів — з 0,02 грама до 1 грама, що при дозі одного прийому в розмірі 0,15 грама становить 7 доз!

Норма зберігання героїну зросте у 60 разів до 3 доз — з 0,005 грама до 0,3 грама при одноразовій дозі 0,1 грама.

Норма зберігання ацетильованого опію зросте у 200 разів — з 0,005 грама до 1 грама!

Норма зберігання марихуани зросте до 12,5 доз або у 5 разів — з 5 до 25 грамів. Враховуючи, що в одному сірниковому коробку — який є основною міркою для роздрібного продажу марихуани, — вміщається лише 3-5 грамів, то наркодилер зможе спокійно носити з собою для реалізації 5-6 таких коробків, не ховаючись ні від кого.

Такі зміни, запропоновані МОЗ — означатимуть повну легалізацію роздрібної торгівлі наркотиками, адже відтепер наркоділкам не потрібно буде ховатися чи робити “закладки” — вони цілком законно зможуть носити з собою одночасно 6 доз кокаїну, 3 дози героїну та 12,5 доз марихуани і реалізовувати це українцям, серед яких можуть опинитися і наші близькі.

Кому це вигідно? І що далі? Збільшення дозволених обсягів зберігання наркотиків до кілограмів?

Для мене важко збагнути: як може міністерство, покликане турбуватися про здоров’я нації, виступати, фактично, за легалізацію наркотиків в Україні? В чиїх інтересах вони діють — в інтересах держави чи наркомафії? 

Одразу хочу попередити тих, хто хоче поставити забезпечення українців наркотиками на потік — я буду виступати категорично проти будь-яких подібних спроб. Більше того, на моє переконання, ми маємо зробити законодавство ще більш жорстким, адже наразі воно є абсолютно неефективним у боротьбі з наркоманією.

Сьогодні в Україні наркотики більше дозволені, ніж заборонені — китайські аналоги психотропних речовин, які заходять до нас у великій кількості, взагалі не внесені до переліку заборонених. Це — різноманітні солі, суміші та інші аналоги практично всіх існуючих наркотиків, особливо психотропних речовин, які найбільше вживаються наркозалежними у всьому світі.

В результаті маємо катастрофічне зростання кількості наркозалежних — за даними досліджень громадських організацій сьогодні в Україні таких людей від 1 до 1,5 мільйона.

Тому сьогодні нам потрібно не легалізовувати наркотики, а розширювати перелік заборонених препаратів та забезпечувати ефективний контроль за їхнім обігом та системну боротьбу проти організаторів наркобізнесу в Україні.

Моя мета — зниження смертності та збільшення тривалості здорового і гідного життя українців. І в цьому наші позиції з керівництвом МОЗ, на жаль, — явно не співпадають. 

Ольга Богомолец , Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, советник президента по гуманитарным вопросам

Автоперевод:

В последнее время вновь активизировались сторонники легализации наркотиков: понимая неприятие в обществе этой инициативы, они решили действовать осторожно, маленькими шагами. Один из таких шагов — отмена уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотиков.

Главным инициатором выступил МИНЗДРАВ, который вместо того, чтобы заботиться об увеличении продолжительности достойной и здоровой жизни украинцев, озабочен тем, чтобы облегчить жизнь организаторам наркобизнеса и наркодилерам.

Для этого они хотят внести соответствующие изменения в собственный приказ №188 и увеличить легальный объем хранения кокаина в 50 раз — с 0,02 грамма до 1 грамма, при дозе одного приема в размере 0,15 грамма составляет 7 доз!

Норма хранения героина возрастет в 60 раз до 3 доз — 0,005 грамма до 0,3 грамма при однократной дозе 0,1 грамма.

Норма хранения ацетилированного опия вырастет в 200 раз — с 0,005 грамма до 1 грамма! 

Норма хранения марихуаны вырастет до 12,5 доз или в 5 раз — с 5 до 25 граммов. Учитывая, что в одном спичечном коробку — который является основной меркой для розничной продажи марихуаны, — вмещается лишь 3-5 грамм, то наркодилер сможет спокойно носить с собой для реализации 5-6 таких коробков, не скрываясь ни от кого.

Такие изменения, предложенные МИНЗДРАВОМ — будут означать полную легализацию розничной торговли наркотиками, ведь теперь наркодельцам не нужно будет прятаться или делать “закладки” — они вполне законно смогут носить с собой одновременно 6 доз кокаина, 3 дозы героина и 12,5 доз марихуаны и реализовывать это украинцам, среди которых могут оказаться и наши близкие.

Кому это выгодно? И что дальше? Увеличение разрешенных объемов хранения наркотиков до килограммов?

Для меня трудно понять: как может министерство, призванное заботиться о здоровье нации, выступать, фактически, за легализацию наркотиков в Украине? В чьих интересах они действуют в интересах государства или наркомафии? 

Сразу хочу предупредить тех, кто хочет поставить обеспечение украинцев наркотиками на поток — я буду выступать категорически против любых подобных попыток. Более того, по моему убеждению, мы должны сделать законодательство еще более жестким, ведь сейчас оно является абсолютно неэффективным в борьбе с наркоманией.

Сегодня в Украине наркотики больше разрешены, чем запрещены — китайские аналоги психотропных веществ, которые заходят к нам в большом количестве, вообще не внесены в перечень запрещенных. Это — разнообразные соли, смеси и другие аналоги практически всех существующих наркотиков, особенно психотропных веществ, которые больше всего употребляются наркозависимыми во всем мире.

В результате имеем катастрофический рост количества наркозависимых — по данным исследований общественных организаций сегодня в Украине таких людей от 1 до 1,5 миллиона.

Потому сегодня нам нужно не легализировать наркотики, а расширять перечень запрещенных препаратов и обеспечивать эффективный контроль за их оборотом и системную борьбу против организаторов наркобизнеса в Украине. 

Моя цель — снижение смертности и увеличение продолжительности здоровой и достойной жизни украинцев. И в этом наши позиции с руководством МИНЗДРАВА, к сожалению, — явно не совпадают.

 

 

Загрузка...
Загрузка...