Новости

МИД Украины назвал дискриминационным закон о гражданстве РФ для украинцев

Министерство иностранных дел Украины назвало российский закон, который, в частности, упрощает получение гражданства и вида на жительство в России для украинцев, направленным на дискриминацию и ущемление прав граждан Украины.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины:

Коментар МЗС України щодо змін, внесених до закону РФ про громадянство

Сьогодні, 19:21

У Міністерстві закордонних справ України вважають схвалення російським керівництвом закону, яким спрощується порядок набуття громадянства РФ громадянами України, свідченням повної зневаги держави-агресора до міжнародного права і суверенітету інших держав: російська влада взяла на себе повноваження визначати порядок виходу з громадянства іноземної держави, що є виключною прерогативою національного законодавства держави відповідного громадянства.

У цьому зв’язку наголошуємо, що відмова від громадянства України у формі направлення нотаріально засвідченої заяви про відмову від українського громадянства в повноважний орган країни громадянства є нікчемною за своєю суттю та змістом. Згідно з чинним законодавством України, єдиним документом, який засвідчує факт припинення громадянства України як шляхом виходу з нього, так і його втрати, є відповідний указ Президента України.

Розцінюємо такий крок держави-агресора як продовження правової дискримінації та утисків прав громадян України, які в силу різних обставин живуть або працюють на території Росії, а також на окупованій нею території України. У цьому зв’язку закликаємо громадян України не піддаватися на подібні провокації та вкотре застерігаємо від здійснення поїздок до Російської Федерації. У разі порушення прав та інтересів, громадяни України отримають усю необхідну консульську підтримку в дипломатичних і консульських установах України.

Перевод:

В Министерстве иностранных дел Украины считают одобрение российским руководством закона, которым упрощается порядок получения гражданства РФ гражданами Украины, свидетельством полного пренебрежения государства-агрессора международного права и суверенитета других государств: российская власть взяла на себя полномочия определять порядок выхода из гражданства иностранного государства, является исключительной прерогативой национального законодательства соответствующего государства гражданства.

В этой связи подчеркиваем, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально заверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства является ничтожным по своей сути и содержанию. Согласно с действующим законодательством Украины, единственным документом, который удостоверяет факт прекращения гражданства Украины путем выхода из него, так и его потери, есть соответствующий указ Президента Украины.

Расцениваем такой шаг государства-агрессора как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу разных обстоятельств живут или работают на территории России, а также на оккупированной ею территории Украины. В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от совершения поездок в Российской Федерации. В случае нарушения прав и интересов, граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины.

 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, упрощает процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.