Новости

Диво Сумщини - унiкальна "яблуня-колонiя"

У мiстi Кролевець на Сумщинi росте унiкальна яблуня-колонiя, що займає площу близько 0,10 га та входить до складу природньо-заповiдного фонду України. Ця надзвичайна "яблуня-колонiя" вiдмiнна завдяки своєї дивовижнiй формi, довголiттю, щорiчному плодоношенню, i особливо завдяки здатностi до самостiйного укорiнення гiлками.

Зовнi - це яблуневий кущ, вiк якого бiльш нiж 220 рокiв. Яблуня давно вже не має первинного материнскьго стовбура, але налiчує бiля 15 стувбурiв-гiлок, що приросли до землi. Неперевершеною, нiде не вiдомою властивостю яблунi є здатнiсть до самостiйного укорiнення гiлками, а значить - до прождовження життя. Коли один зi стовбурiв, що прирос до землi, повинен померти, його гiлки стрiмко хиляться до землi й приростають також. Оскiльки яблуня-колонiя - це повноцiнний сад, плодоносить щорiк тiльки половина дерева, а iнша половина вiдпочиває.

Яблуки в неї середної величини, кисло-солодкi iз терпким присмаком.

1959 року бiля дерева будували школу та знайшли надгробну плиту: "Князь Петр Сергеев, сын Мещерский родился 1780 августа 24, умер 1848 февраля 18 от роду 68 лет." Щоб не заважала будiвництву, плиту перенесли пiд дерево. Вважають, що дерево сумує за князем Мещiрським, тому гнеться додолу. За iншою думкою, причиною особливої форми є енергетичне поле - мiсто, де вона росте.

Наукового пояснення феномену Кролевецької яблунi немає. Дослiджували й пагонцi, й грунт - ничого особливого. Та й радиацiя у нормi. Багато рокiв ентузiасти намагаються виростити яблуню з пагонцiв та насiння, але виростають звичайнi яблунi.

Бiоенергетики довели, що енергiя яблунi омолоджує людей, а тi, що живуть у селах, стверджують: якщо постояти, притулившись до стовбуру, перестають болi у спинi.

З 1998 року яблуню-колонiю охороняє закон. Побачити її приїжджають з Голандiї, туреччини, Фiнляндiї, Бiлорусiї, Росiї.

Переклад з росiйської Анни Сагайдак